Andere rolverdeling tussen overheid en gemeenschappen

De samenleving verandert. Overheden hebben steeds minder de mensen en de middelen om een dominante rol te spelen in de ontwikkeling van de samenleving en de ruimtelijke weerslag daarvan. Aan de andere kant zijn (groepen) mensen steeds beter in staat om zich te verenigen rond een gemeenschappelijk doel, mede door gebruik van internet. Ook in buurten zien we dat mensen zich, dwars tegen de globalisering en individualisering in, verbonden willen voelen met hun directe (woon)omgeving. Zij weten zich zich steeds beter te organiseren om gezamenlijk bepaalde initiatieven te nemen en een gemeenschap te creëren. Zij treden “de overheid” daarbij zelfbewuster en mondiger tegemoet.

Sterke gemeenschappen ontlasten de overheid

Overheden kunnen meer overlaten aan lokale gemeenschappen en hen ruimte geven om trots toe te voegen aan hun eigen straat, wijk of dorp. Meer ruimte en vertrouwen geven aan lokale gemeenschappen. Dat is wennen!

Maar het biedt aantrekkelijke perspectieven zoals:

  • Een vitale gemeenschap
  • Betrokken bewoners en bedrijven
  • Mensen die meer voor elkaar krijgen, voor minder

Burgers, noch overheden kunnen het alleen

Het is prachtig dat mensen steeds meer eigen initiatief nemen om hun omgeving te verbeteren. Toch vervalt de rol van de overheid hiermee niet. Overheden kunnen initiatieven versterken, door constructief mee te denken, initiatieven in een breder perspectief te plaatsen en slim mee te koppelen met andere projecten/initiatieven.

Nieuwe rol vergt andere vaardigheden

De rol van de (lokale) overheid, de gemeente, jegens haar burgers verandert fundamenteel. Nieuwe instrumenten en vaardigheden zijn nodig:

  • Beïnvloeden en soms initiëren in plaats van zelf doen;
  • Meedenken in plaats van beoordelen;
  • Verbinden in plaats van toetsen;
  • Faciliteren en participeren in plaats van sturen.

Goedwijs gemeenschapskracht helpt bij het aanleren van deze vaardigheden

In ons werk zien we vaak voorbeelden waar een betere samenwerking tussen burgers en overheden tot meer en beter resultaat leidt. Wij willen hier een bijdrage aan leveren, en zo de omgeving waar we in wonen een stukje mooier maken.