Artikelen door Goedwijs Gemeenschapskracht

 

Draagvlak en daadkracht

Versterkt participatie de tweedeling?

Platteland bereikbaar met kracht van lokale gemeenschappen
Brinkdorpen slaan handen ineen

Boekbesprekingen

Versimpelen door Jan-Peter Bogers
Society 3.0 door Ronald van den Hoff
Easycratie door Aslander en Witteveen
Presentatie Ferenc van Damme

Voorbeelden van actief burgerschap:

Dag van de Daadkracht (21 juni) Рprogramma
Het Groene Woud
Burgerinitiatieven monumenten
Wijkbedrijf Bilgaard
Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen
Voorbeelden burgerkracht (website VNG)

Over de veranderende relatie overheid-burger

Burgerinitiatief “het nieuwe samenwerken” in Amersfoort
Transitie Nationaal Landschap IJsseldelta
Raadsleden worstelen met nieuwe rol (BB)
(Ont)regel die burgerinitiatieven (BZK)

Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening
Burgerinitiatieven herbestemming (vb Villa Jongerius, Utrecht)
De verzorgingsstaat voorbij

Voorbeelden van gemeenten die een andere rol innemen

Deurne koerst op eigen kracht
Gemeente Berkelland
Nu al eenvoudig beter